เป็นทักษะทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานระดับ Operation, First Line Management, Foreman และ Supervisor ในส่วนงานที่สำคัญก็ต้องอาศัยทักษะนี้ให้เหมาะสมกับคนนั้นๆ