ทักษะการเอาตัวรอด สามารถมองได้ทั้งแง่ลบและแง่บวก ดังนั้น แม้จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพโดดเด่นเสมอไป เพราะข้อสำคัญก็คือ ควรต้องสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างที่มองคุณอยู่ด้วย คุณอาจเอาตัวรอดเก่งและมีทักษะการพูดเป็นเลิศ แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลแง่ลบในเรื่องการปรับตัวและการทำงานร่วมกับคนอื่นใน ระยะยาว ทำให้การดำเนินชีวิตของคุณดูไม่ราบรื่นนัก เพราะทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวคุณเอง