ในการจะทำอะไรให้สำเร็จเรื่องของความรู้ และทักษะถือเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างที่ทำงานที่ได้ทำอยู่ตอนนี้ถึงได้รู้ว่าพื่้นฐานความรู้ถือว่าสำคัญไม่แพ้กัน จึงควรให้เอาใจใส่กับการเรียนรู้มาก