ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคน ถ้าไม่อย่างให้ชีวิตต้องดำเนินไปได้อย่างยากลำบากทักษะในการเข้าสังคม ทำงาน และเพื่อนถือเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เพราะมันจะบ่งบอกถึงความชำนาญ