ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่จำเป็นในตอนนี้เป้นอย่างมาก เพราะเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก