ส่องวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบัน

มาทำความเข้าใจกับคำว่า ‘วิวัฒนาการของมนุษย์’ กันก่อน ‘วิวัฒนาการของมนุษย์’ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพัฒนาการหรือวิวัฒนาการ ทำให้สิ่งมีชีวิต ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างลิงใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ จนในที่สุดก็มีพัฒนาการณ์กลายเป็น ‘มนุษย์’ ประวัติความเป็นมาของ ‘วิวัฒนาการมนุษย์’ การศึกษาความเป็นมาของ ‘วิวัฒนาการมนุษย์’ ยุคใหม่ เริ่มต้นขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการค้นพบซากมนุษย์Neanderthal man รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ของมนุษย์ถ้ำ โดยหลักการว่า มนุษย์มีความคล้ายคลึงกับลิงใหญ่นั้นมีมานานแล้ว หากแต่ความคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีวิวัฒนาการ ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับเริ่มขึ้นมามาก นั่นก็คือ เมื่อ Charles Darwin ได้ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ ‘On the Origin of Species’ ในปี ค.ศ. 1859 ก่อนจะมาเป็น ‘มนุษย์’ Primate อายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบ มาจากอเมริกาเหนือ ก่อนกระจายไปยัง ยุโรป , เอเชีย , แอฟริกา ในยุค Paleocene […]

ดูวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน

‘คอมพิวเตอร์’ เป็นเครื่องมือมากคุณประโยชน์ คอมพิวเตอร์ ที่เราทุกคนใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เป็นผลพวงมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ ซึ่งใช้ในการคำนวณ ซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาอย่างนมนานแล้ว โดยเริ่มต้นมาจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรก ได้แก่ ‘ลูกคิด’ สร้างขึ้นครั้งแรกของโลกในประเทศจีน เมื่อ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีความเป็นมาอย่างไร ? การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ยุค ดังนี้… คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1 ปี ค.ศ. 1945 – ค.ศ. 1958 คอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์มาจากหลอดสุญญากาศ มักมีปัญหาเรื่องความร้อนจัด อีกทั้งไส้หลอดก็ขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนชั้นเยี่ยมก็ตาม ในส่วนของการสั่งงาน ใช้ภาษาเครื่องเฉพา ซึ่งเป็นรหัสตัวเลขสลับซับซ้อน ลักษณะของคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดมโหฬารมาก เช่น MARK I , ENIAC , UNIVAC เป็นต้น คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 2 ปี ค.ศ. 1959 – ค.ศ. 1963 […]

การวิวัฒนาการของเงินตราจากอดีดจนถึงปัจจุบัน

สำหรับใน ‘ประเทศไทย’ มีการผลิตเงินตราเป็นของตัวเองขึ้นใช้ มาเป็นเวลาช้านานแล้ว หากแต่หลังจากที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการสู้รบกับผู้มีอำนาจปกครองที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิม มาเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ทำให้ยากที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า เงินตราชิ้นแรกของประเทศไทย มีมาตั้งแต่เมื่อใด และมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร หากแต่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ประเทศไทยได้ตั้งมั่น ยืนหยัด อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ หลังจากที่สามารถขับไล่ชาวขอมออกไปแล้ว ได้เริ่มผลิตเงินตราขึ้นใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง และเรียกว่า ‘เงินพดด้วง’ เงินพดด้วง รากเหง้าของเงินในปัจจุบัน ในช่วงแรก ที่มีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นมาใช้งานนั้น มีน้ำหนักมากถึง 4 บาท มีลักษณะขายาว เรียกว่า ‘เงินกำไล’ หากแต่ในกาลต่อมาภายหลัง เงินตราของอาณาจักรสุโขทัย , อยุธยา รวมทั้งรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่างก็ผลิตเงินพดด้วง ที่มีขนาดเล็กลง สามารถพกพาได้อย่างสะดวกมากขึ้น มีน้ำหนักเพียง 1 บาทเท่านั้น และใช้เป็นเงินมาตรฐาน ‘เงินพดด้วง’ สร้างขึ้นจากแท่งเงิน นำมาทุบปลายให้งอจรดกัน พร้อมตอกตราประทับไว้ จนกลายเป็นตราประจำแผ่นดิน และตราประจำรัชกาล ที่ได้ผลิตเงินพดด้วงขึ้น ในยุคสมัยสุโขทัย เงินพดด้วงมีมากกว่า 2 ตรา เช่น ตราช่อดอกไม้ […]

แนวทางพัฒนาทักษะ ‘การคิดวิเคราะห์’

มองออกไปข้างหน้า

‘การคิดวิเคราะห์’ มาจากการใช้เหตุผลประเภทหนึ่ง ในการนำมาวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของความคิดซึ่งเป็นการคิดอย่างลึกซึ่ง เพื่อให้ค้นพบศักยภาพแท้จริงของตัวเราเอง โดยการคิดวิเคราะห์คือการคิดให้ดีกว่าเก่าสำหรับการลับคมทักษะทางด้านนี้ มันสามารถนำคุณไปสู่ช่วงชีวิตอันเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา แต่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ก็ไม่ได้ทำได้อย่างง่ายดายเสมอไป เพราะการคิดวิเคราะห์จำเป็นต้องอาศัยวินัยเป็นอย่างมาก โดยคุณจำเป็นต้องใช้แรงกระตุ้น และความพยายามอย่างยิ่งยวด มาพัฒนา ‘การคิดวิเคราะห์’ กันเถอะ ฝึกทักษะตั้งคำถาม มนุษย์ตั้งคำถามมากมายเกือบทุกเรื่อง เนื่องจากนั่นเป็นวิธีที่สมองของมนุษย์ใช้ประมวลผลข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่คนเราใช้ดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยคุณอาจตั้งคำถามแบบง่ายๆให้ตัวเอง เช่น ทำไมเราถึงต้องกินอาหารเช้า ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่หิว , ทำไมเราถึงคิดว่าเราจะล้มเหลวทั้งที่ยังไม่ได้ลอง เป็นต้น โดยคำถามเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา และเกิดการวิเคราะห์อย่างเจาะลึก ในเรื่องต่างๆมากขึ้น เข้าใจในอคติของตัวเอง การตัดสินเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ มาจากความคิดส่วนบุคคล ซึ่งบางครั้งมันเต็มไปด้วยความเปราะบาง ผสมกับความมุ่งร้าย โดยงานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนน้อย จะมีแนวโน้มให้ลูกฉีดวัคซีนน้อยตามไปด้วย เป็นเพราะ สมมติฐาน คือ พ่อแม่บางคนยอมรับว่าข้อมูลนี้เป็นความจริง หากแต่ต่อต้านคนอื่นเนื่องจากว่ามันเข้าไปทำลายความภูมิใจในตนเองไป ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอคติของตัวเองคืออะไรมันจะส่งผลต่อวิธีจัดการข้อมูลของคุณ มองออกไปข้างหน้า มองให้ไกลออกไปหลายๆ ก้าว  อย่ามองแค่ 1 – 2 ก้าวข้างหน้า แต่ให้คิดต่อเนื่องไปอีกหลายๆก้าว คล้ายกับกลวิธีเล่นหมากรุก มันมีหลายร้อยวิธีที่ให้คุณเลือกเดิน พยายามจินตนาการถึงอนาคตว่า คุณสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร […]

เรียนรู้ทักษะการดำน้ำอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้ทักษะการดำน้ำอย่างมืออาชีพ

การดำน้ำแบบ Scuba หรือ การดำน้ำลึก ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นักดำน้ำจะสวมถังอากาศลงไป ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรภาพกว่า Snuba หรือการดำน้ำที่ใช้อากาศจากบนผิวน้ำ อีกทั้งยังอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าแบบ Free Drive สำหรับทักษะในการดำน้ำนั้นจะต้องมีทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด้วยการฝึกสอนของนักดำน้ำระดับมืออาชีพแต่วันนี้เราจะนำข้อมูลสำคัญๆมาให้คุณศึกษาแบบพอสังเขปเสียก่อน เรียนรู้ทักษะการดำน้ำอย่างมืออาชีพ ในการดำน้ำลึก การเตรียมพร้อมก่อนการลงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพื่อความปลอดภัย สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก่อนลงน้ำ คือ ให้ความสำคัญกับอากาศเป็นพิเศษ เช่น ตรวจสอบว่าอากาศในถังมีอยู่เต็ม , ตรวจสอบว่าวาล์วเปิดอย่างเต็มที่แล้ว เป็นต้น ใช้วิธีจินตนาการภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมาก เริ่มจากการค่อยๆหลับตาลง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ จากนั้นให้นึกภาพของการดำน้ำที่กำลังจะเกิด ในใจให้ชัดเจนเท่าที่จะทำได้ ยิ่งฝึกจนรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมถึงการรับรู้การเคลื่อนไหวได้ด้วยก็ยิ่งดี ให้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มดำลงไปจนกลับมาสู่ผิวน้ำ นี่เป็นเทคนิคที่นักกีฬาระดับโลกเกือบทุกคนทำ เวลาไปดำน้ำจริง อาจเกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นได้ เช่น โรคอันเกิดจากแรงกดดัน , อากาศหมด , อากาศน้อย หรือ เหนื่อยเกินไป เป็นต้น […]

ทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดจากป่า Amazon

แม่น้ำแห่งนี้มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากแม่น้ำ Nile

ป่าดงดิบที่มีเรื่องราวอันหลากหลายซ่อนเร้นตัวท่ามกลางความกลัวของผู้คน ป่า Amazon ดินแดนอันลึกลับ ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขนาดกลืนกิน ถึง 2 ใน 5 ของอเมริกาใต้ อีกทั้งยังครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศบราซิล ส่วนที่เหลือก็ยังแผ่อาณาเขตเข้าไปในอีก 8 ประเทศใกล้เคียง ความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ควรจะยำเกรง และมีแม่น้ำ Amazon แบ่งป่าออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ตอนเหนือกับตอนใต้ แม่น้ำแห่งนี้มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากแม่น้ำ Nile ของประเทศอียิปต์ หากแต่แม่น้ำ Amazon กลับมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บางช่วงมีความกว้างถึง 200 กิโลเมตร รวมทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายมากมาย สองฝั่งข้างทางรายล้อมไปด้วยต้นไม้และป่าดิบชื้นอันแสนน่ากลัว… ทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดจากป่า Amazon สิ่งสําคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดจากป่าก็คือ การหาแหล่งน้ำจืด ที่มนุษย์สามารถดื่มได้ เพราะน้ำดื่มคือปัจจัยสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ถ้าคุณขาดน้ำเพียง 3 วันแล้วล่ะก็ คุณก็จะเสียชีวิต โดยให้คุณมองหากิ่งไม้บางชนิด แลดูคล้ายๆกับเถาวัลย์ เมื่อตัดกิ่งก็จะมีน้ำไหลออกมาให้ดื่มได้ การเดินไปไหนมาไหนต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องมีสติในแต่ล่ะย่างก้าว เพราะ Amazon จระเข้เยอะมาก บางครั้งเราอาจมองไม่เห็นมัน แต่มันกลับมองเห็นอย่างเราอย่างชัดแจ๋วจากใต้น้ำ […]

ส่องพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสุดล้ำของมือถือในปัจจุบัน

ส่องพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสุดล้ำของมือถือในปัจจุบัน

เรามาถึงจุดที่นึกกันไม่ค่อยจะออกแล้วว่าโทรศัพท์มือถือของเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป หลายคนวาดฝันว่าอยากให้มันเหมือนในหนังภาพยนต์วิทยาศาสตร์ มีหน้าจอเป็นกระจกใส หรือแม้แต่แสดงแบบโฮโลแกรมผ่านข้อมือ ซึ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ยังอีกยาวไกล แต่ก็คงไม่นานเกินรอ เพราะเราอยู่ในยุคสมัยที่มีวิทยาการทันสมัย เทคโนโลยีสุดล้ำยุค คงไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้ แต่วันนี้เราจะมาอยู่กับความเป็นจริงในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า ว่าโทรศัพท์มือถือของเราจะมีอะไรใหม่ ๆ กันบ้างตามไปชมกัน 1.มือถือในอนาคตจะสามารถจดจำคุณได้ คุณรักษาความปลอดภัยในมือถือได้อย่างไร แน่นอนว่าต้องล็อคเครื่องด้วยรหัสผ่าน หรือลายนิ้วมือ แต่คุณรู้ไหมว่าทั้งสองระบบนี้สามารถเจาะได้ไม่ยากเลย ทำให้ผู้พัฒนาต้องหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่าการจดจำใบหน้า หรือกาแสกนใบหน้านั่นเอง ด้วยระบบนี้จะทำการเก็บข้อมูลโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดของผู้ใช้ และยากที่ใครมาแอบดูมือถือของคุณได้ แต่ในอนาคตเราอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่านี้ มือถืออาจจะจดจำลักษณะเด่นของผู้ใช้เช่นเสียง และลักษณะการถือ หรือการพิมพ์ เป็นต้น 2.เข้าสู่ยุคความเป็นจริงเสมือน จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถมองผ่านมือถือว่า ของที่ซื้อมาจะเข้ากับห้องไหม หรือเสื้อผ้าชุดนี้จะเข้ากับคนรักของคุณหรือเปล่า วันนี้คุณสามารถทำได้แล้วผ่านเทคโนโลยี Augmented reality หรือเรียกสั้น ๆ ว่า AR ซึ่งเป้าหมายของมันถูกพัฒนาเพื่อความบันเทิง แต่ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่พิเศษ ทำให้แหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในระดับอุตสหกรรมต่าง ๆ 3.มือถือจะมีความคงทนมากขึ้น ยืดหยุ่นจนกระทั่งพับได้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราพบว่ามือถือบางรุ่นยากที่จะทำให้พัง และอีกไม่นานเราจะมีมือถือที่สามารถพับเก็บเข้ากระเป๋าได้สบาย ๆ หลังจากที่มีการเปิดตัวหน้าจอที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถงอได้โดยไม่หัก […]

พัฒนาการทางด้านหุ่นยนต์ในระดับโลก

พัฒนาการทางด้านหุ่นยนต์ในระดับโลก

กว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์ในปัจจุบันได้ต้องผ่านแนวคิด และพัฒนามาอย่างยาวนานกว่าหลายพันปี และคำว่า “โรบอท” เป็นคำจากภาษาท้องถิ่น ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการเล่นละคร R.U.S (Rossum’s Universal Robots) ซึ่งเป็นละครที่เกี่ยวกับกองทัพของเครื่องจักรที่ทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะทาสของมนุษย์ จนในปัจจุบันเราได้นำคำนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้เรียกเครื่องจักรที่ทำงานด้วยตนเอง หรือ “อัตโนมัติ” หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน มนุษย์เคยมีความพยายามสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติมานานกว่าพันปี มีหลักฐานชัดเจนว่าเคยมีแนวคิดและความพยายามในการสร้างขึ้นในช่วงปี 300 – 400 ค.ศ. หุ่นยนต์จักรกลในปัจจุบันได้แนวคิด และพื้นฐานของเครื่องจักรในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาใช้ จากความต้องการบริโภคสินค้าภายในตลาดที่มากขึ้น นักประดิษจึงมองหาวิธีจะสร้างเครื่องจักรที่ช่วยในการผลิตสินค้าให้ได้ออกในปริมาณมาก ๆ ในเวลาที่รวดเร็ว รวมถึงงานที่ไม่สามารถใช้มนุษย์ทำได้ ในปี 1893 ศาสตราจารย์ชาวแคนาดา จอร์จ มัวร์ ได้สร้างเครื่องต้นแบบหุ่นมนุษย์เรียกว่า “สตีมแมน” สร้างจากเหล็กที่ใช้พลังงานไอน้ำ 0.5 แรงม้า รูปร่างของมันเหมือนกันคนที่สวมชุดเกราะ สามารถเดินด้วยความเร็ว 9 ไมล์ต่อชั่วโมง (14.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และสามารถลากของที่ไม่หนักมากได้ ในปี 1898 นิโคไล เทสล่า ได้นำเรือดำนำควบคุมระยะไกลมาแสดงที่เมดิสัน สแควร์ การ์เด้น ทำให้มีผู้ค้นสนใจเป็นอย่างมาก […]

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมของโลก

ก่อนที่เราจะมีเครื่องจักรกล หรือหุ่นยนต์ใช้งานกันดั่งในปัจจุบัน จะต้องผ่านการวิวัฒนาการตามกาลเวลามาอย่างนาวนาน ซึ่งหลักฐานสิ่งประดิษต่าง ๆ นั้นเริ่มมีการบันทึกมาตั้งแต่ช่วงยุคสมัยกรีกโบราณ โดยนายช่างของเมืองอะเล็กซานเดรีย พวกเขาได้เขียนตำราไว้สองเล่มได้แก่ “Pneumatica” และ “Automata” ภายในเต็มไปด้วยข้อมูลสิ่งประดิษหลากหลายชนิด มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า “อัตโนมัติ” ซึ่งเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน จนกระทั่งหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้ก้าวหน้าอย่างมาก จนถึงกับประกอบเครื่องจักรด้วยกันเอง  หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ มนุษย์เริ่มมีการประดิษเครื่องจักรกลกันอย่างจริงจังกันตั้งแต่ในช่วงยุคกลาง พวกเขาทำออกมาทั้งเครื่องมือสำหรับทุ่นแรง หรือแม้แต่ของเล่นสำหรับเด็ก ในบางส่วนก็มีการนำไปใช้ทางพิธีศาสนา โดยเฉพาะนาฬิกาช้างที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอาหรับในช่วงปี 1136 – 1206 นาฬิกามีกลไกลการทำงานพิเศาที่จะส่งเสียงดังในทุก ๆ 1 ชั่วโมง หรือจะเป็นหุ่นนักบวชที่สามารถก้มลงไปจูบไม้กางเขนที่อยู่ในมือ จนกระทั่งเข้าช่วงยุคศตวรรษที่ 18 พวกเราเริ่มที่จะเข้าใจการทำงานของเครื่องกลมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนสูงได้ ช่างชาวฝรั่งเศษ ผู้ที่สร้างหุ่นยนต์ชีวกลศาสตร์ตัวแรกของโลกขึ้น โดยมีความสามารถในการเล่นเป่าขลุ่ยได้เหมือนกับมนุษย์ เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุควิคตอเรีย เป็นช่วงที่มหาอำนาจต่าง ๆ อยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการทำงานด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ คุณอาจจะแปลกใจที่ยุคนี้ถือเป็นการวางรากฐานของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องคิดเลข แต่ก็น่าเสียดายที่หลายคนยังขาดความเข้าใจ และไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้ร่วมลงทุน โปรเจคต่าง […]

มาทำความรู้จักเทคโนโลยีของ NASA ให้มากกว่าเดิม

แผ่นโซล่า เซลส์ (Solar cell)

ทุกวันนี้เราอาจเคยได้ยินชื่อของหน่วยงานซึ่งเรียกว่า NASA   เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตลอดจนด้านการวิจัยมาด้วยการลงทุนสูงเพื่อให้เราได้ทราบถึงข้อมูลในระบบศูนย์กลางด้านอวกาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ที่แตกต่างงานด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราเคยรับรู้  จนสามารถสร้างเครื่องยนต์เคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์โดยทั่วไป ซึ๋งยานพาหนะชนิดนี้จะมีการเดินทางปกติความเร็วต่ำกว่าแสง ปัจจุบันองค์กร NASA ได้เข้ามามีส่วนในด้านการพัฒนาประเทศ โดยการคิดค้นพัฒนา อย่างต่อเนื่องทำให้ มีอุปกรณ์หลายอย่างตามมา 1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Infrared โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กร NASA ร่วมกับกับบริษัท Diatek Corp. โดยใช้หลักการทษฏีการแผ่รังสีของวัตถุสีดำ ซึ่งเป็นรังสีอินฟราเรดที่มีความเข้มต่ำ ทำให้ดวงตาของมนุษย์ไวต่อการรับรู้สีขาวและเมื่อมีสีดำเมื่ออยู่ในภาวะเข้ม แสงต่ำจึงมองเห็นวัตถุที่แผ่รังสีในลักษณะนี้ออกมาเป็นสีดำ เหมือนกับการแผ่รังสีจากวัตถุในอวกาศที่มีอุณหภิต่างกัน ตั้งแต่วัตถุที่เย็นจัดจนแผ่รังสีในย่านคลื่นวิทยุ จนถึงวัตถุที่มีพลังงานสูงที่แพร่คลื่นในย่าน Gamma     จึงแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข  ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นปรอทวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด   ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ WARP-10 อุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในกองทัพทหาร อีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า WARP-10  ลำแสงที่แดงใช้ในการปลูกพืชในสถานีอวกาศ  ที่บริษัท Quantum Devices ได้นำมาเป็นต้นแบบ เหมือนในอย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ที่ตัวละครเพียงนำอุปกรณ์ชนิดนี้มารักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และข้อต่ออักเสบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ภายในเวลาอันรวดเร็วและมันก็เกิดขึ้นจริงกับมนุษย์โลกไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ตลอดจนปัจจุบัน องค์กรนี้ยังสามารถพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้จนเกิด รุ่น WARP-75  ซึ่งสามารถรักษาอาการทางกระดูกและยังรักษาโรคอย่างพาร์กินสันสามารถให้ผู้ป่วยฟื้นตัวกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอีกครั้ง 33 แผ่นโซล่า เซลส์ (Solar cell) โดยความคิดนี้องค์กร NASA ได้ร่วมมือกันทั้งในภาครัฐและเอกชนรวม […]