การวิวัฒนาการของเงินตราจากอดีดจนถึงปัจจุบัน

สำหรับใน ‘ประเทศไทย’ มีการผลิตเงินตราเป็นของตัวเองขึ้นใช้ มาเป็นเวลาช้านานแล้ว หากแต่หลังจากที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการสู้รบกับผู้มีอำนาจปกครองที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิม มาเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ทำให้ยากที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า เงินตราชิ้นแรกของประเทศไทย มีมาตั้งแต่เมื่อใด และมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร หากแต่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ประเทศไทยได้ตั้งมั่น ยืนหยัด อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ หลังจากที่สามารถขับไล่ชาวขอมออกไปแล้ว ได้เริ่มผลิตเงินตราขึ้นใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง และเรียกว่า ‘เงินพดด้วง’ เงินพดด้วง รากเหง้าของเงินในปัจจุบัน ในช่วงแรก ที่มีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นมาใช้งานนั้น มีน้ำหนักมากถึง 4 บาท มีลักษณะขายาว เรียกว่า ‘เงินกำไล’ หากแต่ในกาลต่อมาภายหลัง เงินตราของอาณาจักรสุโขทัย , อยุธยา รวมทั้งรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่างก็ผลิตเงินพดด้วง ที่มีขนาดเล็กลง สามารถพกพาได้อย่างสะดวกมากขึ้น มีน้ำหนักเพียง 1 บาทเท่านั้น และใช้เป็นเงินมาตรฐาน ‘เงินพดด้วง’ สร้างขึ้นจากแท่งเงิน นำมาทุบปลายให้งอจรดกัน พร้อมตอกตราประทับไว้ จนกลายเป็นตราประจำแผ่นดิน และตราประจำรัชกาล ที่ได้ผลิตเงินพดด้วงขึ้น ในยุคสมัยสุโขทัย เงินพดด้วงมีมากกว่า 2 ตรา เช่น ตราช่อดอกไม้ […]