เทคโนโลยีโดรน

โดรน เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ถือว่าเป็นวิทยาการของยุคสมัยและเป็ส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าของวงการคอมพิวเตอร์ทีเดียว โดรนเรียกอีกอย่างว่าอากาศยานที่ไร้คนขับ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโญชน์ได้อย่างมากมาย หลายคนอาจจะสงสัยว่า กลไกและการทำงานของโดรนนั้นเป็นอย่างไร

หลักการทำงานของโดรน นอกจากตัวควบคุมแล้วเราจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ของโดรนหลัก ๆ แล้วจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องและใบพัดทั้งหมด 4 ใบพัดหรือ 4 ด้าน เจ้าใบพัดนี้เองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มันบินได้ และการมี 4 ใบพัดนี้ทำใมห้การบินหรือลอยตัวเคลื่อนไปบนอากาศของโดรนเกิดเสถียรภาพขึ้นมา ใบพัดนี้จะประกอบไปด้วยใบพัดที่มีการทำงานแบบพัดอ่อนและใบพัดที่มีการทำงานแบบพัดแรง เพื่อการปรับสมดุลของตัวโดรน ทั้งการบังคับทิศทางและการขึ้นลง

เดิมทีแล้วโดรนถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการทหารเป็นหลัก มีชื่อเรียกกันว่า โดรน (Drone) หรือ ยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicles) โดรนทำให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่  ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในวงการธุรกิจ วงการถ่ายภาพ และทุก ๆ วงการ คือสามารถใช้งานโดรนโดยไม่ต้องพึ่งพากำลังคน โดรนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจ้างคน เช่นการถ่ายภาพในมุมกว้างและสูง ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้เฮลีค็อปเตอร์ขึ้นไปบินเก็บภาพหรือส่องกล้องมาจากระยะไกลตามยอดตึก ใช้งบประมาณมหาศาล แต่โดรนทำให้เกิดความสะดวกเพียงใช้คนบังคับผ่านรีโมทและกล้องที่ติดไปกับตัวเครื่องโดรนเท่านั้น  นอกจากนั้นโดรนยังสามารถนำมาใช้ในด้านอื่น ๆ อีก เช่น วงการธุรกิจในการขายสินค้า มีการจัดแฟชั่นโชว์กระเป๋าถือเรือนแสนต่อใบ โดยการนำโดรนมาบินและแขวนกระเป๋าถือไว้ให้ผู้ชมเข้ามาชมกระเป๋าซึ่งเป็นตัวสินค้าได้อย่างล้ำสมัย หรือแม้แต่การประยุกต์นำโดรนมาส่งของ เสริฟอาหารด้วยการบังคับจากรีโมท สามารถเสริฟอาหารให้กับลูกค้าที่อยู่ในร้าน ลูกค้าที่สั่งอาหารริมทะเลที่ห่างออกไปจากร้านระยะหนึ่ง เป็นต้น

การมาของโดรนทำให้มนุษย์อย่างเราต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองมากขึ้น ทั้งการทำงานที่จะต้องทำในสิ่งที่หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ทำแทนไม่ได้ การเข้าถึงและเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้นและนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิต การงาน มากยิ่งขึ้นอีกด้วย หากใครที่ยังนิ่งนอนใจและก้าวตามไม่ทัน อาจจะกลายเป็นคนตกยุคไปได้ในเวลาอีกไม่นานนี้ เวลาที่หุ่นยนต์และสมองกลกำลังจะรุกคืมเข้ามาครอบครองโลก