ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างเป็นสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยีโดยแท้ ถึงกระนั้นใช่ว่าเทคโนโลยีจะมีผลในด้านดีต่อการใช้ชีวิตอย่างเดียวเพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไป มันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของแต่ละบุคคลว่าจะได้รับสิ่งไหนมากกว่ากัน ว่าแล้วก็ลองมาดูผลทั้งด้านดีและด้านเสียของเทคโนโลยีต่อการดำเนินชีวิตของคนเราว่ามีอะไรกันบ้าง

ผลของเทคโนโลยีทางด้านดี

  1. สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมากขึ้น – นี่จัดว่าเป็นผลทางด้านดีอันดับต้นๆ ที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดกับการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรา เห็นได้ง่ายๆ เช่น การซักผ้าที่สามารถใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักมือได้, มือถือที่ไม่ใช่แค่การโทรศัพท์แต่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
  2. สร้างการเรียนรู้ในสังคมได้ง่ายขึ้น – คนยุคนี้เมื่อต้องการหาความรู้ไม่จำเป็นต้องไปรอซื้อหนังสือหรือว่าหากต้องการรู้ข่าวคราวอะไรก็ไม่จำเป็นต้องรอทีวีหรือหนังสือพิมพ์อีกต่อไป เทคโนโลยีสามารถทำให้คุณรู้ข่าวสารหรือทำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ช้าต่อเหตุการณ์
  3. ช่วยพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม – เทคโนโลยีสามารถเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย นั่นส่งผลให้โลกของเรามีสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โลกได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย
  4. ช่วยต่อยอดธุรกิจ – เห็นได้ชัดว่าธุรกิจในปัจจุบันทีประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้ก็ล้วนแล้วแต่การมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการบริหารจัดการภายใน การติดต่อภายนอก ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสร้างขึ้นได้จากการใช้เทคโนโลยี

ผลของเทคโนโลยีทางด้านไม่ดี

  1. วัฒนธรรมอันดีงามต่างๆ หายไป – พูดง่ายๆ ว่าวัฒนธรรมหลายๆ อย่างที่เคยเป็นสิ่งดีค่อยๆ เลือนรางหายไปจากสังคมซึ่งต้นเหตุส่วนหนึ่งมันก็มาจากเทคโนโลยี อาทิ เด็กบางคนเคารพครูบาอาจารย์น้อยลงจากความคิดที่ว่าพวกเขาสามารถหาความรู้ได้จากเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องสนใจคุณครูของพวกเขา เป็นต้น
  2. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ – ด้วยความสะดวกสบายที่มากจนเกินไปจากการใช้เทคโนโลยี หรือผลกระทบจากเทคโนโลยีบางอย่างก็สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมาได้ อาทิ จ้องคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานานก็มีผลกระทบต่อเรื่องสายตา เป็นต้น
  3. การละเมิดสิทธิผู้อื่นๆ – สมัยนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดมากๆ จากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดกับการไปล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ ของคนอื่นๆ อาทิ การนำเอารูปของเขามาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นต้น