มาทำความเข้าใจกับคำว่า วิวัฒนาการของมนุษย์’ กันก่อน

‘วิวัฒนาการของมนุษย์’ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพัฒนาการหรือวิวัฒนาการ ทำให้สิ่งมีชีวิต ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างลิงใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ จนในที่สุดก็มีพัฒนาการณ์กลายเป็น ‘มนุษย์’

ประวัติความเป็นมาของ ‘วิวัฒนาการมนุษย์’

การศึกษาความเป็นมาของ ‘วิวัฒนาการมนุษย์’ ยุคใหม่ เริ่มต้นขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการค้นพบซากมนุษย์Neanderthal man รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ของมนุษย์ถ้ำ โดยหลักการว่า มนุษย์มีความคล้ายคลึงกับลิงใหญ่นั้นมีมานานแล้ว หากแต่ความคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีวิวัฒนาการ ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับเริ่มขึ้นมามาก นั่นก็คือ เมื่อ Charles Darwin ได้ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ ‘On the Origin of Species’ ในปี ค.ศ. 1859

ก่อนจะมาเป็น มนุษย์’

Primate อายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบ มาจากอเมริกาเหนือ ก่อนกระจายไปยัง ยุโรป , เอเชีย , แอฟริกา ในยุค Paleocene และ Eocene บรรพบุรุษยุคแรก พากันเดินทางออกจากแอฟริกาเข้าสู่ยุโรปและเอเชีย เมื่อ 17 ล้านปีก่อน ในกาลต่อมาได้วิวัฒนาการไปเป็น บรรพบุรุษของลิงใหญ่ , ลิงกอริลลา , ลิงชิมแปนซี ซึ่งก็มีอีกสายพันธ์หนึ่ง ซึ่งวิวัฒนาการจนกลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อ 6 ล้านปีก่อน การตรวจสอบจาก DNA  บอกให้รู้ว่า บรรพบุรุษของมนุษย์ ได้เกิดการวิวัฒนาการแยกจากกอริลลาเมื่อ 8 ล้านปีก่อน

ช่วงสายพันธ์ของมนุษย์ยุคหิน

  • Homo habilis มีความเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน มีขนาดสมอง 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีฟันที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่ากินเนื้อสัตว์ จึงจัดว่าบริโภคทั้งพืช-สัตว์ มนุษย์ชนิดนี้เป็นมนุษย์พวกแรกที่นำหินมาประดิษฐ์ เป็นเครื่องไม่ เครื่องมือ ในการดำรงชีวิต
  • Homo  erectus มีใบหน้าเฉกเช่นมนุษย์ยุคปัจจุบัน มีขากรรไกรแข็งแรง มีขนาดสมอง1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักการใช้ไฟ รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ จากหินได้ดีขึ้น เป็นรู้จักกันดี ก็คือ มนุษย์ชวา และมนุษย์ปักกิ่ง มีการล่าสัตว์โดยใช้ขวานหิน
  • Homo sapiens neanderthalensis  มีขนาดสมอง 1450 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถยืนด้วยการใช้ลำตัวตั้งตรง รู้จักการใช้ไฟ การล่าสัตว์ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังรู้จักประดิษฐ์เครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ จากการใช้หิน โดยคนที่ตายแล้ว จะถูกนำไปฝังพร้อมกับช่อดอกไม้ , อาหาร , อาวุธ เพื่อแสดงความไว้อาลัย มนุษย์จำพวกนี้รู้จักการหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น ในถ้ำ , หุบเขา หรือที่ราบ

สำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากมนุษย์ในอดีตอยู่หลายข้อ ได้แก่

  • ยืนตัวตรง , เคลื่อนที่ด้วยขา 2 ขา
  • หัวแม่มือสั้นงอ สามารถงอนิ้วทั้ง 4 ได้ ใช้นิ้วทำกิจกรรมต่างๆได้
  • กระดูกคอต่อจากใต้ฐานหัวกะโหลก สมองมีขนาดใหญ่ หน้าสั้นแบน หน้าผากค่อนข้างตั้ง
  • ร่างกายไม่ค่อยมีขน , แนวฟันโค้ง