แผ่นโซล่า เซลส์ (Solar cell)

ทุกวันนี้เราอาจเคยได้ยินชื่อของหน่วยงานซึ่งเรียกว่า NASA   เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตลอดจนด้านการวิจัยมาด้วยการลงทุนสูงเพื่อให้เราได้ทราบถึงข้อมูลในระบบศูนย์กลางด้านอวกาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ที่แตกต่างงานด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราเคยรับรู้  จนสามารถสร้างเครื่องยนต์เคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์โดยทั่วไป ซึ๋งยานพาหนะชนิดนี้จะมีการเดินทางปกติความเร็วต่ำกว่าแสง ปัจจุบันองค์กร NASA ได้เข้ามามีส่วนในด้านการพัฒนาประเทศ โดยการคิดค้นพัฒนา อย่างต่อเนื่องทำให้ มีอุปกรณ์หลายอย่างตามมา

1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Infrared

โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กร NASA ร่วมกับกับบริษัท Diatek Corp. โดยใช้หลักการทษฏีการแผ่รังสีของวัตถุสีดำ ซึ่งเป็นรังสีอินฟราเรดที่มีความเข้มต่ำ ทำให้ดวงตาของมนุษย์ไวต่อการรับรู้สีขาวและเมื่อมีสีดำเมื่ออยู่ในภาวะเข้ม แสงต่ำจึงมองเห็นวัตถุที่แผ่รังสีในลักษณะนี้ออกมาเป็นสีดำ เหมือนกับการแผ่รังสีจากวัตถุในอวกาศที่มีอุณหภิต่างกัน ตั้งแต่วัตถุที่เย็นจัดจนแผ่รังสีในย่านคลื่นวิทยุ จนถึงวัตถุที่มีพลังงานสูงที่แพร่คลื่นในย่าน Gamma     จึงแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข  ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นปรอทวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด   ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

  1. WARP-10

อุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในกองทัพทหาร อีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า WARP-10  ลำแสงที่แดงใช้ในการปลูกพืชในสถานีอวกาศ  ที่บริษัท Quantum Devices ได้นำมาเป็นต้นแบบ เหมือนในอย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ที่ตัวละครเพียงนำอุปกรณ์ชนิดนี้มารักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และข้อต่ออักเสบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ภายในเวลาอันรวดเร็วและมันก็เกิดขึ้นจริงกับมนุษย์โลกไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ตลอดจนปัจจุบัน องค์กรนี้ยังสามารถพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้จนเกิด รุ่น WARP-75  ซึ่งสามารถรักษาอาการทางกระดูกและยังรักษาโรคอย่างพาร์กินสันสามารถให้ผู้ป่วยฟื้นตัวกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

33 แผ่นโซล่า เซลส์ (Solar cell)
โดยความคิดนี้องค์กร NASA ได้ร่วมมือกันทั้งในภาครัฐและเอกชนรวม 28 แห่ง ที่เรียกว่า
Environmental Research Aircraft and Sensor Technology (ERAST)  ได้วิจัยและพัฒนา Solar cell จนกระทั่งกำเนิดแผ่นโซล่าเซลส์ แหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเรือนทุกวันนี้

4.การเดินทางในอวกาศ ทำให้ ทาง NASA ได้คิดค้นวิธีการ Freeze drying  ซึ่งเป็นรักษาคุณภาพอาหารของนักบินอวกาศ โดยเฉลี่ยถึง 98% ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Nestle  เพื่อให้พกพาสะดวกเนื่องจาก มีน้ำหนักที่เบาลงอีกทั้งการ freeze drying ยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิความชื้นในอาหารในสสูญญากาศ และกระบวนการนี้ในปัจจุบันนี้ยังถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

หวังว่าเรื่องที่นำเสนอในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ต่อระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มาจากองค์กรของ NASA ได้มากกว่าเดิม