เวลาพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศน่าจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหูเป็นอย่างยิ่ง มันเหมือนเป็นคำที่เรามักจะใช้พูดกันบ่อยๆ แต่แท้จริงแล้วความหมายของคำๆ นี้อาจจะยังไม่มีใครรู้อย่างแท้จริงก็ได้ พูดแบบผิวเผินทุกคนคงเข้าใจว่ามันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรืออย่างถ้านึกถึงคำว่า I.T ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพวกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมันมีอะไรที่มากกว่านั้น

ก่อนอื่นต้องแยกความหมายของ 2 คำ ออกมาอย่างชัดเจนก่อนเพราคำๆ นี้คือการรวมกันของคำว่า เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ ซึ่งหากเป็นความหมายเฉพาะตัวของทั้ง 2 คำนี้จะระบุได้ว่า

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การที่นำเอาความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์มาทำการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต การเลือกเอามาใช้เป็นแนวทางในวิธีการดำเนินการต่างๆ การนำเอามาเป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีก็เพื่อต้องการสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกในการใช้ชีวิตประจำวันให้มากที่สุด

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาข้อมูลดิบมาทำการประมวลผล ซึ่งข้อมูลดิบที่ว่านี้ก็ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างๆ ก่อนที่จะนำมาผ่านกระบวนการในด้านของการประเมินผล ทั้งเรื่องของการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล การเรียงลำดับในรายละเอียดข้อมูล การคำนวณสรุปผลต่างๆ เมื่อได้สิ่งต่างๆ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ทำการนำเสนอข้อมูลตามความเหมาะสมว่าจะรายงานผลออกมาในลักษณะไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ด้านข่าวสาร ด้านวิชาการความรู้ต่างๆ หรือแม้แต่เรื่องของธุรกิจก็ตาม

เพราะฉะนั้นเมื่อนำคำว่า เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ มารวมกันก็จะสามารถสรุปความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า I.T (Information Technology) ได้คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาทำการประยุกต์เพื่อให้เข้ากับการจัดการสารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการที่ว่านี้ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์, การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม รวมไปถึงการนำเอาขั้นตอนต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นให้เกิดความถูกต้องชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

นี่จึงเป็นความหมายที่ชัดเจนของคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หากใครยังเข้าใจไม่ครบถ้วนก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้กับความหมายที่ได้ระบุเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวกับคำๆ นี้

 

https://sites.google.com/site/loryeng2/khwam-hmay-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes