ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของอาหารไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทำให้ร่างกายอยู่ท้อง หรือเพื่อช่วยให้ชีวิตยืนยาวในแต่ละวันได้อีกต่อไป แต่ไหนแต่ไรมาหลายคนก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าไม่ใช่อาหารทุกชนิดที่เราควรทานเข้าไปในทุกๆ วัน อาหารแต่ละชนิดก็จะมีเรื่องของประโยชน์สารอาหารแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าอาหารชนิดไหนเหมาะกับคนที่ต้องการสารอาหารแบบไหนแก่ร่างกายมากที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเรื่องของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารจึงเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตมนุษย์มากขึ้น

เราทุกคนเองต่างก็ต้องการที่จะมีร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การดูแลรักษาตัวเองวิธีการที่สำคัญที่สุดวิธีการหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกทานอาหาร แต่เมื่อพูดถึงหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ของคนเราเพียงอย่างเดียว มันยังรวมไปถึงขั้นตอน วัตถุดิบในกระบวนการสร้างสรรค์อาหารขึ้นมาแต่ละชนิดว่าควรต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่อย่างเพื่อที่จะให้อาหารกลายเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับทุกๆ คนได้มากที่สุด อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าความสำคัญของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารนี้มันเกิดขึ้นมาจากประเทศไทยคือประเทศเกษตรกรรม วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารชนิดต่างๆ จึงกลายเป็นสิ่งที่คนไทยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีต แต่การที่จะทำให้วัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้สามารถพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องการได้มันต้องมีปัจจัยในด้านของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้วย เราจึงสามารถสรุปความสำคัญของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. สามารถเพิ่มมูลค่าเกี่ยวกับผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีเข้ามาช่วยเหลือก็ทำให้ผลผลิตต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  2. สามารถสร้างศักยภาพทางการค้าทั้งในและต่างประเทศได้ เมื่อผลผลิตมีคุณภาพดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีอำนาจในการต่อรองทางการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งตรงจุดนี้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการใช้เทคโนโลยีอาหารที่ดีเข้ามาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวสินค้า
  3. สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับโลกได้ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารเข้ามาใช้ก็จะช่วยให้ผลผลิตที่ได้มามีคุณภาพดีมากขึ้นกว่าที่เคย เมื่อผลผลิตดีมันก็ส่งผลไปยังสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคด้วย เมื่อเขารู้ว่าเป็นวัตถุดิบทางอาหารที่มีคุณภาพดีมันก็ยิ่งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกมากมาย

เห็นได้ชัดว่าหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารไม่ใช่แค่หลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในตำราเพียงอย่างเดียว แต่มันยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนกลายเป็นสิ่งที่ทำให้อาหารไม่ใช่แค่เรื่องของการกินการอยู่อีกต่อไป